Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Tư vấn công bố chất lượng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em là thức ăn, sữa được sản xuất theo phương pháp công nghiệp đặc biệt, bảo đảm theo đúng tiêu chuẩn quy định, phù hợp với trạng thái sinh lý đặc biệt và từng giai đoạn phát triển của trẻ nhỏ. Chính vì vậy Công bố  sản phẩm không chỉ là bảo đảm  các cơ sở sản xuất, kinh doanh về độ an toàn của thực phẩm mà còn là thủ tục  bắt buộc trước khi đưa sản phẩm đó ra thị trường theo đúng tiêu chuẩn mà còn phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin khoa học và cách thức sử dụng sản phẩm đó.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng:

- Đối với sản phẩm nhập khẩu:

+ Bản công bố hợp quy định ATTP;
+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;
+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế( do cơ quan nước xuất xứ cấp);
+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;
+ Kế hoạch giám sát chất lượng và giám sát định kỳ;
+ Nhãn sản phẩm lưu hành tại nước xuất xứ và nhãn phụ bằng tiếng việt;
+ Giấy đăng ký kinh doanh có ngành, nghề kinh doanh thực phẩm;
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP;
+ Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn theo quy định;
+ Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh tác dụng của các thành phần.

- Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

+ Bản công bố hợp quy định ATTP;
+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;
+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm;
+ Mẫu nhãn sản phẩm;
+ Kế hoạch giám sát chất lượng và giám sát định kỳ;
+ Giấy đăng ký kinh doanh có ngành, nghề kinh doanh thực phẩm;
+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP;
+ Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn theo quy định;
+ Thông tin, tài liệu khoa học chứng minh tác dụng của các thành phần.
Hồ sơ được nộp tại: Cục/ Chi cục ATVSTP.
Thời gian: 15 ngày làm việc, từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Dịch cụ công bố tiêu chuẩn chất lượng của BRAVOLAW:

-  Tư vấn miễn phí các vấn đề có liên quan đến việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị trước khi công bố;
- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý các giấy tờ mà khách ahfng cung cấp;
- Đại diện khách hàng soạn thảo hồ sơ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền;
- Theo dõi và thông báo kết quả cho khách hàng;
- Khiếu nại quyết định từ chối cấp( nếu có).
Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, khách hàng chỉ cần cung cấp:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP;
- Mẫu nhãn sản phẩm;
- Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế( đối với sản phẩm nhập khẩu).
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CÔng ty cổ phần tư vấn BRAVOLAW
Tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900 6296.
Gửi nhu cầu qua Email: tuvan@bravolaw.vn.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét