Thứ Tư, 3 tháng 11, 2021

Tư vấn chi tiết chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh là tài liệu không thể thiếu để thực hiện thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định của pháp luật. Để hỗ trợ các nhà đầu tư có thể chuẩn bị chính xác bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp này, Luật Bravolaw xin được chia sẻ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn trong bài viết dưới đây.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh một thành viên

Để tiến hành thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bạn cần phải chuẩn bị được các tài liệu sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
  • Điều lệ công ty
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; 

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là loại hình còn lại trong các loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì đặc điểm của doanh nghiệp này, vì vậy hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên rắc rối hơn một chút với các tài liệu yêu cầu như sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  • Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức);
  • Danh sách thành viên
  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh phù hợp, bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến thông qua cổng đăng ký kinh doanh quốc gia. Hoặc bạn cũng có thể tiến hành thủ tục này trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 

Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập công ty tnhh, để có thể đưa công ty đi vào hoạt động chính thức, bạn vẫn cần thực hiện thêm các thủ tục bắt buộc sau khi thành lập doanh nghiệp. Chi tiết hơn về tư vấn thành lập công ty hay các vấn đề liên quan, bạn có thể liên hệ theo số 1900 6296 với các luật sư và chuyên viên pháp lý của Luật Bravolaw để được giải đáp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét