Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

Tư vân Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có thể sử dụng nhiều con dấu không?

Con dấu là một trong những yếu tố đóng vai trò không thể thiếu trong doanh nghiệp và đặc biệt là trong những công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Đây được xem như một trong những cách thức thể hiện sự công nhận của chính doanh nghiệp trước những vấn đề quan trọng. Nhưng một vấn đề mà nhiều chủ doanh nghiệp vẫn thắc mắc là nếu giữ vai trò quan trọng như thế thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có được quyền sở hữu cùng lúc nhiều con dấu hay không? Cũng Luật Bravolaw tìm hiểu công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có thể sử dụng nhiều con dấu không? qua bài viết dưới đây.

Thế nào là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên?

Điều 47 Luật doanh nghiệp 2014 định nghĩa công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó:

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này

– Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không được quyền phát hành cổ phần.

Quy định về con dấu đối với Công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành mà cụ thể là Điều 44 Luật này và khoản 1 Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp thì công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Đồng thời con dấu của chi nhánh hay văn phòng đại diện cũng sẽ do chính công ty quyết định cả về hình thức, nội dung hay số lượng. Vì vậy mà mỗi công ty hoàn toàn có quyền có nhiều con dấu và những con dấu này có thể là khác nhau. Tuy nhiên nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp

– Mã số doanh nghiệp.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Như vậy trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có quyền sở hữu cùng lúc nhiều con dấu để phục vụ cho quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên phải đảm bảo được con dấu đó đáp ứng được những điều kiện cơ bản theo quy định để có thể được xem là hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Bravolaw về vấn đề con dấu trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên. Nếu còn thắc mắc, bạn có thể liên hệ theo số Hotline: 1900 6296 để được giải đáp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét