Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu

Hiện nay theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 Tất cả các doanh nghiệp đã được tự quyết định về nội dung con dấu cũng như hình thức và số lượng. Nhưng vẫn phải đảm bảo có đầy đủ thông tin như Tên Công ty, Mã số thuế, Địa chỉ Quận thành phố. Vì vậy khi thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến những nội dung trên đều phải thay đổi con dấu theo đúng quy định của pháp luật.
 Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu
Thay đổi đăng ký kinh doanh có phải thay đổi con dấu

Trình tự thay đổi con dấu như sau:

- Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới doanh nghiệp. Sau thời gian 7 ngày làm việc Công ty phải làm thủ tục khắc dấu và thông báo lên Sở kế hoạch đầu tư về nội dung số lượng con dấu của công ty.
Công việc BRAVO sẽ thực hiện khi quý khách làm dịch vụ khắc dấu khi có thay đổi đăng ký kinh doanh tại công ty bao gồm:
-Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của quý khách một cách hợp lý với chi phí tối ưu nhất
-Sau khi được cấp lại đăng ký kinh doanh theo yêu cầu Công ty chúng tôi sẽ làm thủ ục khắc dấu mới theo yêu cầu của quý khách và đúng theo quy định của pháp luật
-Làm thông báo lên sở kế hoạch để công bố mẫu dấu lên Cổng thông tin điện tử Sở kế hoạch
Thời gian làm lại đăng ký kinh doanh là 03 ngày làm việc và làm lại con dấu là 02 ngày làm việc.
Xem thêm: Thay đổi đăng ký kinh doanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét