Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Tư vấn luật doanh nghiệp qua tổng đài

Tư vấn luật doanhnghiệp qua tổng đài 19006296 của BRAVOLAW luôn tận tâm tận tình tư vấn cho khách hang về các thủ tục vướng mắc của luật doanh nghiệp hiện nya.
Mới đây Luật doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 mọi cá nhân tổ chức công ty, doanh nghiệp đều đang bỡ ngỡ không biết nên xử lý hồ sơ thế nào cho đúng pháp luật. Hãy để BRAVOLAW giúp quý khách hiểu rõ hơn về các vấn đề khó khăn thắc măc về luật doanh nghệp. Liên hệ ngay tổng đài tư vấn miễn phsi về Luật doanh nghiệp của chúng tôi 19006296.

Thông qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006296, quý khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sau khi liên hệ tổng đài và kết nối với luật sư sẽ được tư vấn quy định pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại, cụ thể như sau:
 
Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp
Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp
1.      Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp và các quy định chung về Doanh nghiệp;
-Thành lập công ty(TNHH, Cổ Phần)
-Xin giấy phép kinh doanh
-Tư vấn thuế và các vấn đề liên quan
 -Công bố sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh
2.  Luật sư tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ công ty:

+   Luật sư tư vấn quản trị nội bộ công ty (quy định về sổ đăng ký cổ đông, sổ thành viên, vốn góp, chuyển nhượng vốn chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương …);

+   Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

+   Tư vấn xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động…;

+   Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

3   Luật sư tư vấn quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp:

+   Tư vấn quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp (thủ tục thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập hộ kinh doanh cá thể…);

+   Luật sư tư vấn quy định và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp (đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư, thay đổi thành viên/cổ đông công ty, thay đổi trụ sở công ty…;

+   Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;

+   Tư vấn quy định và thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;

+   Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp (điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp) bao gồm các loại hình doanh nghiệp theo quy định như Công ty cổ phần, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…;

+   Tư vấn pháp luật thường xuyên và cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.


Tổng  đài tư vấn luật doanh nghiêp 19006296 của chúng tôi luon luôn sẵn sang phục vụ quý khách.

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Bắt đầu từ ngày 01/07/2015 Luật doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực. Luật doanh nghiệp 2014 đã có hướng dẫn rất cụ thể cho doanh nghiệp về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty

Trong đó nội dung trong luật doanh nghiệp quy định về đăng ký kinh doanh như sau:
I. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:
a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty;(Công ty cổ phần, Công ty TNHH)
b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
II. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
III. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính;
b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;
c) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa chỉ của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;
d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
IV. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
V. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi Thông báo đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có)
Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014 Liên hệ ngay 1900 6296

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

Công ty tư vấn BRAVOLAW với các chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm về công bố thưc phẩm, đặc biệt là công bố thực phẩm
Công bố thực phẩmchức năng – Thực phẩm chức năng là sản phẩm đặc biệt, thế nên thủ tục công bố lưu hành rất rườm rà và hồ sơ phức tạp, chúng tôi cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm chức năng nhanh nhất và thuận tiện nhất cho dù đó là thực phẩm chức năng nhập khẩu hay sản xuất trong nước  nhờ các chuyên viên có kinh nghiệm cao và các luật sư chuyên ngành, liên hệ ngay tới BRAVOLAW để được tư vấn hoàn toàn miễn phí, các loại thực phẩm khác xin mời bạn xem thủ tục tại BRAVOLAW

Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng
1. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Công bố thực phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;
 • Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
2. Tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng:
 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc công bố;
 • Tư vấn thủ tục xin Công bố thực phẩm chức năng
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin công bố;
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.
 •  
3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Công bố thực phẩm chức năng, cụ thể:
 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, Bravolaw sẽ tiến hành soạn hồ sơ cho khách hàng;
 • Đại diện lên Bộ y tế nộp hồ sơ  cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Đại diện nhận kết quả là giấy chứng nhận cho khách hàng;
 • Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có);
Thủ tục công bố thựcphẩm chức năng  nhập khẩu:
Các bạn có thể xem thêm thông tin về Công bố thực phẩm chức năng tại đây !
 • Bản cung cấp thông tin công bố.
 • Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan – Certificate of Analysis) của nhà sản xuất hoặc của cơ quan kiểm định độc lập nước xuất xứ.
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân); Mẫu có gắn nhãn (nếu có yêu cầu để thẩm định).
 • GMP (Nếu có)
 • HACCP (Nếu có)
 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ.
 •  Mẫu sản phẩm: 03 mẫu/01 sản phẩm.
Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước:
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Có ngành nghề sản xuất thực phẩm chức năng)
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 • Kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng sản phẩm (Nếu có).
 • Mẫu sản phẩm: 03 mẫu/01 sản phẩm (Nếu chưa có kiểm nghiệm sản phẩm)
 •  Bản thiết kế nhãn.
 •  
Hãy liên hệ với Bravolaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!



Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp Cổ phần do BRAVOLAW thực hiện và tư vấn luôn đi đầu trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp luôn đi trước và đúng theo quy định của pháp luật để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được suôn sẻ. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi xin gửi tới quý khách dịch vụ thay đổi chứng nhận kinh doanh công ty cổ phần như sau.
Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Nội dung thay đổi trên chứng nhậnkinh doanh bao gồm:
-Bổ sung thay đổi ngành nghề,
- Thay đổi trụ sở,
-Đổi tên doanh nghiệp,
-Thay đổi vốn điều lệ,
-Thay đổi người đại diện theo pháp luật,
-Thay đổi cổ đông sáng lập …)
1.  Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp công ty cổ phần gồm:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi và danh sách cổ đông sáng lập của Công ty (trường hợp Công ty chuyển trụ sở từ tỉnh khác về Hà Nội.).
 2.  Hồ sơ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty cổ phần:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định);
- Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề).

3.  Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản báo cáo tài chính của Công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp Công ty giảm vốn điều lệ);
- Trường hợp giảm vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề phải có vốn pháp định, thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó.
 4.  Hồ sơ đăng ký đổi tên Công ty cổ phần:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

6.  Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần cổ phần:
- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
- Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào Thông báo của Công ty thì phải có họ tên, chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
7.  Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần cổ phần:
Đăng ký thay đổỉ cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 84  và khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp(bán cổ phần của Cổ đông sáng lập).
- Thông báo thay đổi nội dung giấy phépkinh doanh;
- Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;
- Bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn;
- Danh sách cổ đông sáng lập sau khi đã thay đổi;
8.   Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Toà án:
- Hồ sơ đăng ký thay đổi ngoài các giấy tờ như trên, phải có bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn, hỗ trợ.
BRAVOLAW Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách!
Quý khách có nhu cầu cần tư vấn và thực hiện dịch vụ "thay đổi đănng ký kinh doanh công ty cổ phần " co vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn BRAVO
Địa chỉ:P.1707 Tòa Nhà 17T9 Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
Hotline: 091 555 1169 | 04 66 86 0796/0797/0798
Xin cảm ơn!

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng

Theo luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 các doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh công ty qua mạng internet thông qua cổng thông tin điện tử quốc gia do sở kế hoạch đầu tư quản lý và giải quyết hồ sơ, nhằm giúp cho doanh nghiệp đơn giản hơn về thủ tục pháp lý và hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được nộp qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy
Đăng ký kinh doanh qua mạng
Đăng ký kinh doanh qua mạng

Các bước để tiến hành đăng ký kinh doanh qua mạng bao gồm:

Bước 1:Tạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng
Bước 2:Tải văn bản theo mẫu của sở
Bước 3:Ký số (chữ ký số công cộng) xác thực hồ sơ
Bước 4: Thanh toán lệ phí đăng ký kinh doanh
Cuối cùng sửa đổi bổ sung các thông tin cần thiết sai lệch của hồ sơ
Với đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm BRAVOLAW chúng tôi sẽ tư vấn tốt nhất cho quý khách về quy trình hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng một cách chi tiết nhất.
Quý khách gặp khó khăn trong thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng BRAVOLAW chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký kinh doanh cho quý khách với một chi phí thấp nhất.
Sau khi tiến hành xong thủ tục đăng ký kinh doanh công ty BRAVO chúng tôi sẽ tư vấn khắc dấu tròn công ty cho quý khách kèm theo thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia.
Sau thời gian 5 ngày làm việc là quý khách đã có cho mình một đăng ký kinh doanh và con dấu pháp nhân theo đúng quy định pháp luật
Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ
Công ty TNHH tư vấn BRAVO
Hotline: 091 555 1169