Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh công ty

BRAVOLAW xin cung cấp cho khách hàng mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh.(Giải thể chi nhánh , văn phòng đại diện công ty) Theo mẫu tại công văn 4211 ban hành theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.


Phụ lục I-30
TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ...........................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
          Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................
Email: .............................................. Website: .............................
3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ......................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................
Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .........................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ..................................................................
Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ...........................................................
cấp ngày: ........... /......... /.............
Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………..............


 Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO
Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 1900 6296
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét