Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thực hiện thay đổi địa chỉ công ty là một việc làm cần thiết của mỗi doanh nghiệp khi cần có sự thay đổi về nơi làm việc, cơ quan quản lý thuế để đẩy mạnh phát triển kinh doanh, phát triển thị trường. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đã làm hoàn tất thủ tục chuyển địa chỉ công ty cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. BRAVOLAW sẽ tư vấn cho quý khách đầu đủ về hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.
Thay đổi địa chỉ công ty
Tư vấn hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

·        Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty:

-         Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng quận/huyện;
-         Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
-         Thay đổi địa chỉ Công ty sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.

·        Quy trình thay đổi địa chỉ công ty:

Ứng với các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty, quy trình thay đổi địa chỉ công ty cũng được chia ra làm 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi quận/huyện:

Trong trường hợp này, công ty sẽ không phải làm hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế và không cần thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi địa chỉ vì không có sự thay đổi về Đơn vị quản lý thuế.

Trường hợp 2: Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

Trong trường hợp này, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

Trường hợp 3: Công ty thay đổi địa chỉ sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác:

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.


  Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Trường hợp 1: Đối với công ty TNHH một thành viên:

1.     Quyết định thay đổi địa chỉ công ty;
2.     Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;
3.     Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc nếu có).

 Trường hợp 2: Đối với công ty TNHH hai thành viên:

1.     Thông báo thay đổi địa chỉ công ty
2.     Quyết định của hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
3.     Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
4.     Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Trường hợp 3:Đối với công ty cổ phần

1.     Thông báo thay đổi thay đổi địa chỉ công ty
2.     Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
3.     Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên Đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư  thì đối với các doanh nghiệp chuyển địa chỉ khác quận và chuyển sang tỉnh khác cần làm thủ tục thay đổi con dấu và tiến hành đăng tải công bố mẫu dấu mới tại Cổng thông tin điện tử quốc gia theo Nghị định 96/2015 Quy định về con dấu doanh nghiệp.
Quý khách có nhu cầu cần tham khảo tư vấn thêm về dịch vụ tư vấn  hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty vui lòng liên hệ theo:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO
Hotline: 1900 6296
Email: doanhnghiep@bravolaw.vn0 nhận xét:

Đăng nhận xét