Thứ Ba, 19 tháng 1, 2016

Thay đổi người đại điện pháp luật công ty cần làm gì?

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty là việc làm quan trọng khi doanh nghiệp có sự thay đổi về nhân sự của công ty. Thay đổi người đại diện pháp luật công ty có thể giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong kinh doanh khi người địa diện pháp luật của công ty có đủ các điều kiện hợp pháp có thể đại diện cho doanh nghiệp trước pháp luật.

1. Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì?
Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, đại diện của pháp nhân (công ty) có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Đối với đại diện theo pháp luật thì người đại diện phải được xác định cụ thể trong điều lệ của công ty hoặc trong quyết định thành lập của pháp nhân.
Theo điều 13 luật doanh nghiệp 2014 quy định
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:
a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;
b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.
7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.
*    Đơn đề nghị thay đổi đăng ký kinh doanh (làm theo mẫu);
*    Biên bản họp của lãnh đạo công ty về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật:
-         Họp hội đồng cổ đông – với công ty cổ phần;
-         Họp hội đồng thành viên – với công ty TNHH và công ty hợp danh.
*    Quyết định của lãnh đạo công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:
-         Hội đồng cổ đông với công ty cổ phần;
-         Hội đồng thành viên với công ty TNHH;
-         Chủ tịch hội đồng thành viên với công ty hợp danh;
-         Chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên.
*    Các thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật dự kiến được thay thế: Chứng minh thư nhân dân, họ tên đầy đủ….;
*    Bản sao công chứng Giấy đăng ký doanh nghiệp.
Lưu ý:
Trước khi nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty của bạn cần chuẩn bị tốt những nội dung sau:
*    Ban lãnh đạo công ty cần lựa chọn phương án thay đổi người đại diện theo pháp luật thích hợp;
*    Thẩm tra tư cách pháp lý của người dự kiến được làm người đại diện theo pháp luật mới của công ty (có phù hợp với quy định về người đại diện theo pháp luật hiện hành không?...);
*    Tiến hành sửa đổi điều lệ của doanh nghiệp để phù hợp với quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
*    Họp ban lãnh đạo thông qua quyết định thay đổi người đại diện theo pháp  luật của công ty.

Ngoài ra, sau khi hoàn thành hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, bạn cần phải đi đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại cơ quan có thẩm quyền, và tiến hành công báo người đại diện mới theo pháp luật của công ty. Để tất cả những thủ tục trên diễn ra đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm, hãy liên hệ với BRAVOLAW để được tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét