Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Doanh nghiệp của bạn muốn thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần thì phải tiến hành thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thủ tục thay đổi cổ đông vẫn được tiến hành theo thủ tục đăng ký kinh doanh thông thường nhưng lại không phải tình huống thường gặp trong quá trình hoạt động kinh doanh. BRAOLAW xin chia sẻ với bạn những thông tin cần thiết cũng như cung cấp cho bạn dịch vụ thay đổi cổ đông sáng lập giúp bạn có thể tham khảo và lựa chọn.
Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần là thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty phải có trách nhiệm thông báo thay đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
Thay đổi cổ đông
Thay đổi cổ đông công ty-Tư vấn online

Thủ tục thay đổi cổ đông trong công ty:

- Sau khi tiến hành ký hợp đồng với khách hàng, BRAVOLAW sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ.
- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
- Theo dõi và thông báo kết quả cho khách hàng.
- Đại diện khách hàng nhận kết quả và trợ giúp pháp lý cho khách hàng nếu có phát sinh xảy ra.

Hồsơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần:

·        Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập
·        Quyết định thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông
·        Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
·        Danh sách cổ đông sáng lập khi đã thay đổi
·        Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
·        Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới.
·        Bản gốc giấy phép kinh doanh
·        Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.
Nội dung thông báo thay đổi cổ đông sáng lập:
- Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh( trường hợp doanh nghiệp chưa có);
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc só quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc giấy tờ có liên quan đối với cổ đông sáng lập là cá nhân;
- Họ tên, số CMND hoặc hộ chiếu và chữ ký người đại diện theo pháp luật của công ty.
Thẩm quyền: Phòng đăng ký kinh doanh.
Thời hạn: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn đang có khó khăn khi tiến hành thủ tục thay đổi cổ đông công ty cổ phần. Bằng sự chuyên nghiệp trong nhiều năm kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ giúp bạn bảo đảm quyền lợi của các cổ đông mà lại tiết kiệm được thời gian và chi phí.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét