Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Thay đổi tên công ty tại sở kế hoạch đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi tên công ty khi đó doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ và chuẩn bị các giấy tờ liên quan cần thiết để thực hiện việc thay đổi tên tại Sở kế hoạch đầu tư.

1. Trình tự thực hiện thay đổi tên công ty:

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Tên dự kiến thay đổi;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi tên công ty BRAVOLAW
Tư vấn thay đổi tên công ty

2. Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
- Thời gian thực hiện:
+ 5 ngày có giấy phép mới
+ 4 ngày có con dấu mới


3. Luật sư đại diện thực hiện thay đổi tên công ty:

Khi được khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ trọn gói về việc thay đổi tên công ty. Luật sư chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng để tiến hành mọi công việc liên quan từ việc tiếp nhận thông tin đến việc nhận các kết quả từ Sở kế hoạch và đầu tư.
Trên đây là mọi thông tin cần thiết liên quan đến thay đổi tên công ty khi tiến hành tại sở kế hoạch và đầu tư.
Liên hệ ngay 1900 6296 để được tư vấn.
link tham khảo:http://www.thaydoigiayphepkinhdoanh.net/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét