Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Các gói dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Doanh Nghiệp cổ phần là một dạng pháp nhân có Trách Nhiệm Hữu Hạn, được thành lập và hoạt động và sống sót chủ quyền đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của Doanh Nghiệp được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi bằng cổ phần và đã được phát hành kêu gọi đầu tư tham gia của những người đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

thành lập công ty cổ phần

Quy trình thành lập Công Ty CP tại TP.HN bao gồm:

Bước 1: chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ

- Giấy để nghị ĐK kinh doanh.
- Dự thảo điều lệ.
- list cổ đông sáng lập (lưu ý những thông báo của các cổ đông phải ghi đúng chuẩn, cụ thể)
- Bản sao CMT của không ít cổ đông sáng lập còn hiệu lực;
- Nếu cổ đông là tổ chức thì phải có bản sao giấy ghi nhận, trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và đi kèm sách vở xác nhận cá nhân, ra quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
- Văn bản xác thực vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với Công Ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của luật pháp phải có vốn pháp định).
- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng Giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của lao lý chuyên ngành.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bộ hồ sơ tương đối đầy đủ sẽ được nộp tại Phòng đăng ký buôn bán thuộc Sở chiến lược & góp vốn đầu tư.

Bước 3: Nhận công dụng và làm dấu

Bước 4: Khai báo thuế & đóng thuế môn bài

Chậm đặc biệt là vào sau cùng của tháng mà Doanh Nghiệp cổ phần được cấp giấy ghi nhận ĐK buôn bán thì Công Ty phải tiến hành nghĩa vụ về thuế chi tiết là thuế môn bài riêng với Chính phủ để thành lập và đi vào hoạt động.

Mức thuế môn bài được quy định chi tiết cụ thể so với vốn điều lệ của Công Ty ĐK khi thành thành lập Công Ty cổ phần.
sau khi nộp xong thuế môn bài, Công Ty cổ phần hoàn toàn có thể đi vào hoạt động kinh doanh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét