Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

Hướng dẫn làm thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Kiểm toán là một trong những hoạt động cần thiết và quan trọng để đánh giá và đảm bảo hiệu quả, tính trung thực và tính hợp pháp của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp, từ đó nâng cao hoạt động hoạt động quản lý tài chính của công ty. Các công ty kiểm toán ra đời và phát triển để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cung cấp dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp

Vậy, để thành lập một công ty kiểm toán thì cần những yếu tố gì, thủ tục như thế nào? Sau đây, Luật Bravolaw xin trả lời thắc mắc trên thông qua thủ tục mở công ty kiểm toán như sau:

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Công ty kiểm toán là gì?

Công ty kiểm toàn là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung hoạt động của công ty kiểm toán

Hoạt động chủ yếu của công ty kiểm toán

 • Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác;
 • Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác.

Ngoài các dịch vụ trên, doanh nghiệp kiểm toán được đăng ký thực hiện các dịch vụ sau đây

 • Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế;
 • Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp;
 • Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức;
 • Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh;
 • Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;
 • Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Nội dung cần chuẩn bị trước khi mở công ty kiểm toán

 • Lựa chọn loại hình tổ chức: lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp sau đây để kinh doanh dịch vụ kiểm toán:
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
  • Công ty hợp danh;
 • Tên công ty: tên công ty bao gồm loại hình công ty (trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh…) và phần tên riêng. Thành viên/chủ doanh nghiệp thành lập công ty có thể tra cứu tại – https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx về tên công ty nhằm tránh việc sử dụng tên trùng lặp, và đặt tên đúng theo quy định của pháp luật.
 • Trụ sở công ty: Ngoại trừ nhà chung cư, công ty có thể đặt trụ sở tại bất kỳ địa chỉ nào đã được xác định địa chỉ giới hành chính (gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
 • Vốn điều lệ: Tùy thuộc vào loại hình được lựa chọn khi thành lập mà công ty kiểm toán phải đáp ứng các mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định khác nhau: đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn là 5 tỷ đồng, trường hợp là hai thành viên trở lên thì các thành viên là tổ chức chỉ được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty.
 • Chuẩn bị về nhân lực

–    Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên góp vốn, đồng thời người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty phải là kiểm toán viên hành nghề.

–    Đối với công ty hợp danh: Có ít nhất năm kiểm toán viên hành nghề, trong đó tối thiểu phải có hai thành viên hợp danh, đồng thời người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty phải là kiểm toán viên hành nghề.

 • Mã ngành

Hoạt động dịch vụ kiểm toán có mã ngành nghề là: 6920

Trình tự thủ tục

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, công ty kiểm toán phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán sau khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp mới có thể đi vào hoạt động. Vì vậy, thủ tục thành lập công ty kiểm toán cần thực hiện như sau:

Bước 1. Tiến hành đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thành lập công ty kiểm toán (01 bộ)

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty (đối với công ty hợp doanh/công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 • Danh sách thành viên (đối với công ty hợp danh/công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 • bản sao giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân/ thành viên công ty hợp danh/ thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ người đại diện theo pháp luật);
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền (nếu có).

Nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp: Phòng đăng ký kinh doanh hoặc các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phòng đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nộp trực tuyến: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng đồng thời nộp hồ sơ gốc bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh khi nhận kết quả.

Kết quả

Hồ sơ hợp lệ: cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

Hồ sơ không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định: ra một bản thông báo toàn bộ nôi dung cần sửa đổi, bổ sung đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 2.  Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Hồ sơ (01 bộ)

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề;
 • Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;
 • Bản sao Điều lệ công ty;
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh;
 • Số vốn góptheo đăng ký, giá trị vốn đã thực góp, tỷ lệ sở hữu, thời hạn góp vốn;
 • Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc qua đường bưu điện hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Kết quả:

Bộ tài chính gửi văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ nếu hồ sơ hợp lệ hoặc văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán cho doanh nghiệp kiểm toán;

Trường hợp từ chối: Bộ Tài chính phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Những việc cần làm sau khi có Giấy phép kinh doanh

 • Khắc dấu
 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện đăng ký, kê khai và nộp thuế điện tử;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài;
 • Làm biển hiệu;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử;
 • Góp vốn điều lệ đúng thời hạn.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Luật Kiểm toán độc lập 2011;
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập;
 • Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính Về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi nhằm giải đáp thắc mắc thủ tục thành lập công ty kiểm toán. Luật Bravolaw là đơn vị chuyên thực hiện, hỗ trợ quý khách hàng thủ tục mở công ty kinh doanh hoa tươi với chi phí hợp lý trong thời gian nhanh nhất. Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số Hotline: 1900 6296.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét