Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Hướng dẫn tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh công ty năm 2021

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty là thủ tục nhằm chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Bao gồm giải thể bắt buộc theo quy định và giải thể tự nguyện. Dù với hình thức nào, doanh nghiệp cần phải đảm bảo hoàn tất mọi nghĩa vụ của mình khi giải thể. Bài viết sau đây Luật Bravolaw xin tư vấn thủ tục giải thể chi nhanh công ty năm 2021 chi tiết.

Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh công ty năm 2021

Khi nào cần giải thể chi nhánh công ty?

Pháp luật doanh nghiệp cho phép giải thể chi nhánh trong các trường hợp sau:

Giải thể theo quy định của doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền chủ động quyết định các vấn đề của chi nhánh mà mình thành lập, bao gồm cả việc giải thể. Có nhiều lý do khác nhau để chấm dứt hoạt động của chi nhánh như: kinh doanh không hiệu quả; mâu thuẫn nội bộ,…

Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh có thể giúp doanh nghiệp hạn chế tối đa chi phí, đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, việc giải thể chi nhánh do chính chủ doanh nghiệp quyết định. Đối với công ty hợp danh do Hội đồng thành viên hợp danh quyết định. Công ty TNHH do Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty quyết định. Công ty cổ phần là do Đại hội đồng cổ đông nhất trí quyết định,

Giải thể theo quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Để thành lập chi nhánh công ty thì doanh nghiệp buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là sự công nhận về mặt pháp lý cho chi nhánh hoạt động. Do đó, nếu bị thu hồi giấy phép hoạt động cũng có nghĩa là chi nhánh buộc phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh.

Tư vấn thủ tục giải thể chi nhánh công ty năm 2021

Thủ tục giải thể chi nhánh công ty năm 2021 được tiến hành theo các bước sau:

 Bước 1:  Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Sau khi chi nhánh công khai quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và niêm yết công khai quyết định này tại trụ sở chính của chi nhánh và ty tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể chi nhánh.

Bước 2: Nộp hồ sơ đóng mã số thuế

Gửi công văn tới cơ quan thuế (có kèm bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh) để xin được quyết toán thuế và đóng mã số thuế.

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra quyết định đóng cửa mã số thuế doanh nghiệp.

Bước 3: Thực hiện thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 7 ngày từ khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. Ngoài ra doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 4: Trả lại con dấu

Nếu chi nhánh sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp thì phải có trách nhiệm trả con dấu sau khi giải thể, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Hồ sơ giải thể chi nhánh công ty bao gồm những gì?

Hồ sơ tiến hành giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

  • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Theo mẫu);
  • Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (Quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH, công ty hợp danh. Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Danh sách chủ nợ  cùng với khoản nợ chưa thanh toán, bao gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
  • Danh sách người lao động và quyền lợi của người lao động;
  • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh;
  • Con dấu của chi nhánh.
  • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động;
  • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Trên đây là tư vấn về thủ tục giải thể chi nhánh công ty năm 2021. Để hiểu rõ hơn về quy trình cũng như hồ sơ cần thiết cho thủ tục này hay cần tư vấn thành lập công ty, hãy liên hệ theo số 1900 6296 để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét