Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021

Tư vấn về việc thực hiện thành lập công ty 2 thành viên hiện nay?

Thành lập công ty 2 thành viên hiện đang là nhu cầu chung của nhiều nhà đầu tư. Để có thể hoạt động kinh doanh hiệu quả đối với loại hình doanh nghiệp này, bạn cần phải thực sự xây dựng được nền tảng công ty thật vững chắc ngay từ những bước đi đầu tiên. Cùng Luật Bravolaw tham khảo bài viết làm sao để thành lập công ty 2 thành viên? dưới đây để xác định các bước đi đúng đắn nhất.

Làm sao để thành lập công ty 2 thành viên?

Xác định đặc điểm thành lập công ty 2 thành viên

Công ty 2 thành viên là tên gọi vắn tắt của loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Như tên gọi có mình, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mang những đặc điểm được liệt kê tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

Thứ nhất, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên là doanh nghiệp trong đó:

  • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50;
  • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 48 của Luật này;
  • Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các Điều 52, 53 và 54 của Luật này.

Thứ hai, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không được phép phát hành cổ phần.

Như vậy, trước khi thành lập công ty 2 thành viên, bạn cần nắm được đối với loại hình này, bạn chỉ cần chịu trách nhiệm trên số vốn mà mình bỏ ra, đồng thời ngoài cổ phần thì bạn có thể tiến hành phát hành các loại chứng khoán khác, ví dụ: trái phiếu.

Cách chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty 2 thành viên

Bước đầu tiên để tiến hành thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chính là chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ cho thủ tục này. Theo đó, bạn cần chuẩn bị được một số các tài liệu cần thiết sau:

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  • Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên.
  • Bản sao các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trên đây là một số thông tin pháp lý cơ bản cần biết để bạn có thể thành lập công ty 2 thành viên. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn thành lập công ty cụ thể, hãy liên hệ Luật Bravolaw theo thông tin sau đây.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét