Thứ Tư, 22 tháng 6, 2022

Cách sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần hiện nay

Để thích ứng với từng điều kiện kinh doanh trong những giai đoạn khác nhau thì pháp luật hiện hành đã cho phép các công ty có thể tổ chức lại doanh nghiệp của mình. Một trong những hình thức tổ chức lại đó chính là sáp nhập các doanh nghiệp với nhau. Tuy nhiên nếu trước đây việc sáp nhập chỉ áp dụng đối với các công ty cùng loại hình. Nhưng giờ đây các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục sáp nhập mà không nhất thiết phải có cùng loại hình tổ chức điển hình như công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Cùng Luật Bravolaw tìm hiểu chi tiết công ty cổ phần có thể sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn được không? qua những chia sẻ dưới đây nhé.

Công ty cổ phần có thể sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn được không?

Quy định về sáp nhập doanh nghiệp

Hình thức tổ chức lại doanh nghiệp này được định nghĩa tại khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp năm 2020 là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Khi có hoạt động hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập phải tiến hành đăng ký thay đổi còn công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại trên thị trường. Bên cạnh đó công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp cũng như chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Xem thêm: Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp theo quy định mới nhất

Công ty trách nhiệm hữu hạn sáp nhập công ty cổ phần

Căn cứ vào các quy định hiện hành thì không có quy định cũng như yêu cầu về việc  công ty hình thành sau thủ tục sáp nhập phải là công ty cùng loại với các công ty đã thực hiện việc sáp nhập đó. Dựa trên nguyên tắc này thì các công ty có nhu cầu sáp nhập có thể được tiến hành cùng lúc với việc thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Bên cạnh đó khoản 3 Điều 195 Luật này cũng quy định về các trường hợp cấm thực hiện việc sáp nhập. Theo đó cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. Như vậy có thể hiểu công ty cổ phần hoàn toàn có thể nhận sáp nhập là công ty trách nhiệm hữu hạn mà không cần phải xem xét về mặt loại hình.

Mọi thắc mắc về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Bravolaw để nhận được tư vấn và giải đáp thắc mắc của quý doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét