Thứ Năm, 11 tháng 8, 2022

Tìm hiểu những thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh một thành viên

Khi các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và muốn tiến hành giải thể công ty thì cần tìm hiểu rõ ràng các thủ tục cần thiết để tiến hành giải thể. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn về thủ tục và các vấn đề liên quan tới thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH một thành viên). Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Bravolaw.

Doanh nghiệp TNHH một thành viên bị giải thể trong các trường hợp nào?

Theo Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn
  • Theo quyết định của chủ sở hữu công ty
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm những gì?

Theo Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ giải thể công ty gồm những giấy tờ sau:

  • Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp (Phụ lục II-24, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)
  • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)
  • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT (Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên ra sao?

Theo Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 59 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì giải thể công ty TNHH một thành viên diễn ra như sau:

Bước 1: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

Bước 3: Chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan.

Bước 5: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp

Xem thêm bài viết: Các bước thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp nhanh

Bước 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Trên đây là các nội dung tư vấn về các vấn đề liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nếu như có bất kỳ thắc mắc hay muốn được tư vấn thêm, hãy liên hệ với Luật sử của Bravolaw theo số máy 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét