Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

Xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Kinh doanh vận tải bằng ô tô là hình thức kinh doanh phổ biến trên thế giới và ở việt Nam, để được kinh doanh vận tải bằng ô tô quý khách cần phải xin được giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô to. Bravolaw đưa ra gói dịch vụ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô nhằm giúp quý khách hàng tiết kiệm chi phí, nhanh chóng xin được giấy phép để kinh doanh.
Dịch vụ khác:

a, Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có nhu cầu xin Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đến phòng vận tải – Sở giao thông vận tải Yên Bái để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng vận tải  tất cả các ngày trong tuần trừ ngày lễ, ngày chủ nhật. Chuyên viên sẽ kiểm tra thẩm định tính pháp lý của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ đầy đủ nhận hồ sơ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu chuyên viên có trách nhiệm thông báo cho Doanh nghiệp kinh doanh những thủ tục thiếu và yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;
xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
b, Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm:
+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
  1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:
+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu phụ lục 02;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
+ Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;
+ Phương án kinh doanh;
+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi ngoài các quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 1 Điều 19 còn phải có thêm: Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao chụp giấy chứng nhận);
+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông.
  1. Đối với hộ kinh doanh:
+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu phụ lục 02;
+ Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tập thể, Cá nhân.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải Yên Bái.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giao thông Vận tải Yên Bái.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
- Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo phụ lục 02;
 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:
- Nghị định số 91/2009/NĐ – CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;
- Nghị định số 93/2012/NĐ – CP ngày 8/11/2012 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/NĐ – CP ngày 21/10/2009 của Chính phù về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô; 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét