Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Tư vấn hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thực hiện thay đổi địa chỉ công ty là một việc làm cần thiết của mỗi doanh nghiệp khi cần có sự thay đổi về nơi làm việc, cơ quan quản lý thuế để đẩy mạnh phát triển kinh doanh, phát triển thị trường. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đã làm hoàn tất thủ tục chuyển địa chỉ công ty cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau. BRAVOLAW sẽ tư vấn cho quý khách đầu đủ về hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.
Thay đổi địa chỉ công ty
Tư vấn hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

·        Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty:

-         Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng quận/huyện;
-         Thay đổi địa chỉ Công ty trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
-         Thay đổi địa chỉ Công ty sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác.

·        Quy trình thay đổi địa chỉ công ty:

Ứng với các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty, quy trình thay đổi địa chỉ công ty cũng được chia ra làm 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi quận/huyện:

Trong trường hợp này, công ty sẽ không phải làm hồ sơ xin xác nhận tình trạng thuế và không cần thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi địa chỉ vì không có sự thay đổi về Đơn vị quản lý thuế.

Trường hợp 2: Công ty thay đổi địa chỉ trong phạm vi cùng tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương:

Trong trường hợp này, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

Trường hợp 3: Công ty thay đổi địa chỉ sang tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác:

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
c) Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới phải có bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên.
Khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc.


  Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Trường hợp 1: Đối với công ty TNHH một thành viên:

1.     Quyết định thay đổi địa chỉ công ty;
2.     Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;
3.     Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc nếu có).

 Trường hợp 2: Đối với công ty TNHH hai thành viên:

1.     Thông báo thay đổi địa chỉ công ty
2.     Quyết định của hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
3.     Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
4.     Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Trường hợp 3:Đối với công ty cổ phần

1.     Thông báo thay đổi thay đổi địa chỉ công ty
2.     Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
3.     Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên Đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư  thì đối với các doanh nghiệp chuyển địa chỉ khác quận và chuyển sang tỉnh khác cần làm thủ tục thay đổi con dấu và tiến hành đăng tải công bố mẫu dấu mới tại Cổng thông tin điện tử quốc gia theo Nghị định 96/2015 Quy định về con dấu doanh nghiệp.
Quý khách có nhu cầu cần tham khảo tư vấn thêm về dịch vụ tư vấn  hồ sơ thủ tục thay đổi địa chỉ công ty vui lòng liên hệ theo:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO
Hotline: 1900 6296
Email: doanhnghiep@bravolaw.vnThứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, VPĐD, Địa điểm kinh doanh công ty

BRAVOLAW xin cung cấp cho khách hàng mẫu Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện , địa điểm kinh doanh.(Giải thể chi nhánh , văn phòng đại diện công ty) Theo mẫu tại công văn 4211 ban hành theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.


Phụ lục I-30
TÊN DOANH NGHIỆP
 

Số: …………..
     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

……, ngày…… tháng…… năm ……
THÔNG BÁO
Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .............................................
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..........................................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ........................................................................................
Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/
địa điểm kinh doanh sau:
1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):
Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ............................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ...........................................................................................................
2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ....................
Xã/Phường/Thị trấn: ...................................................................
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................
          Tỉnh/Thành phố: .........................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................
Email: .............................................. Website: .............................
3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):
Tên chi nhánh: ......................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................
Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .........................................
Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ..................................................................
Do Phòng Đăng ký kinh doanh: ...........................................................
cấp ngày: ........... /......... /.............
Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………..
-…………………..
-…………..............


 Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về tạm ngừng kinh doanh chi nhánh công ty vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO
Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 1900 6296
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Quy trình xin giấy phép quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời

Để tiến hành việc làm thương hiệu cho sản phẩm của mình thì doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều các công cụ marketing khác nhau trong đó quảng cáo là một trong những công cụ quan trọng nhất của hoạt động marketing. Hiện nay, khi mà trên thị trường đang có sự canh tranh vô cùng khắc nghiệt, các sản phẩm mới liên tục được tung ra thị trường thì việc bỏ chi phí ra để thực hiện việc quảng cáo chính là cách nhanh nhất giúp sản phẩm cũng như thương hiệu của bạn nhanh chóng tiếp cận tới người tiêu dùng và trở thành người dẫn đầu.Một trong số những phương pháp marketing vô cùng hiệu quả hiện nay được rất nhiều doanh nghiệp lớn tin dùng để nâng cao độ nhận biết của thương hiệu chính là việc quảng cáo trên các bảng, biển ngoài trời.
Sau đây công ty tư vấn Bravolaw sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình để xin giấy phép quảng cáo ngoài trời:

Quy định khi quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời

1. Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện.
3. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:
·          Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;
·         Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.
4. Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

·         Nộp hồ sơ tại Sở Văn hoá - Thông tin khi cần cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo cho các đối tượng: Quảng cáo trên bảng, biển, pano, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể di động;
·         Nộp hồ sơ xin phép tại Bộ Văn hóa Thông tin khi cần cấp Giấy phép cho việc ra phụ trang, phụ bản, chuyên trang quảng cáo đối với báo in; các chương trình, kênh chuyên trang quảng cáo hoặc quá thời lượng quảng cáo cho phép trên đài truyền hình, đài phát thanh

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo bảng, biển, pano ngoài trời bao gồm :

1.Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD)      

2.Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin Giấy phép quảng cáo.
 
3.Bản sao giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá.

4.Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức (02 bản).
   
5.Trường hợp quảng cáo hàng hoá, dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ trên cũng phải có các loại giấy tờ sau:
(Các loại giấy tờ để phục vụ việc xin văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng, bao gồm):
·          Bản sao có công chứng một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai

·         Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước.


·         Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.


Mọi thắc mắc liên quan đến quy trình xin giấyphép quảng cáo trên bảng, biển ngoài trời các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn Bravolaw để được giải đáp những thắc mắc miễn phí!

Quy trình xin giấy phép quảng cáo trên xe

Để tiến hành việc làm thương hiệu cho sản phẩm của mình thì doanh nghiệp có thể sử dụng rất nhiều các công cụ marketing khác nhau trong đó quảng cáo là một trong những công cụ quan trọng nhất của hoạt động marketing. Hiện nay, khi mà trên thị trường đang có sự canh tranh vô cùng khắc nghiệt, các sản phẩm mới liên tục được tung ra thị trường thì việc bỏ chi phí ra để thực hiện việc quảng cáo chính là cách nhanh nhất giúp sản phẩm cũng như thương hiệu của bạn nhanh chóng tiếp cận tới người tiêu dùng và trở thành người dẫn đầu.


.
Tuy nhiên không phải cứ bỏ tiền ra quảng cáo bừa bãi là sẽ thu được hiệu quả, việc tính toán để tốn chi phí cho quảng cáo hợp lý mà vẫn nhận được hiệu quả tối đa là không hề đơn giản. Phương thức quảng cáo hiện nay được nhiều doanh nghiệp sử dụng và đạt được hiệu quả rất tốt đó là quảng cáo trên xe.

Sau đây công ty tư vấn Bravolaw sẽ giới thiệu cho các bạn quy trình để xin giấy phép quảng cáo trên xe:

Quy định việc tiến hành quảng cáo trên xe

1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.
2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Trình tự thực hiện thủ tục hành chính

Bước 1: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra nếu thiếu hoặc cần sửa đổi bổ sung thì hướng dẫn, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định. Khi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mới làm thủ tục tiếp nhận, vào sổ theo dõi và viết phiếu hẹn trả kết quả.

Bước 2:  Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình lãnh đạo Sở ký duyệt cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.

Bước 3: Tổ chức, công dân nộp lệ phí và nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Đơn xin gia hạn giấy phép thực hiện Quảng cáo;
- Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật - theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
- 02 mẫu (Maket) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin là tổ chức;
- Hợp đồng địa điểm


Mọi thắc mắc liên quan đến quy trình xin giấyphép quảng cáo trên xe các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn Bravolaw để được giải đáp những thắc mắc miễn phí!

Dịch vụ tư vấn trọn gói xin giấy phép quảng cáo của Bravolaw

Hiện nay nhu cầu sử dụng các dịch vụ quảng cáo để quảng bá các sản phẩm đang kinh doanh nhằm nâng cao doanh số bán hàng là vô cùng lớn. Ngoài ra việc sử dụng quảng cáo còn nhằm làm gia tăng độ nhận biết đối với thương hiệu của doanh nghiệp chứ không đơn thuần chỉ phục vụ việc bán hàng. Chính vì lẽ đó, dịch vụ quảng cáo cũng là một trong những ngành dịch vụ đang phát triển rất mạnh tại Việt Nam.Tuy nhiên, không phải bất cứ cá nhân hay tổ chức nào muốn quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình đều có thể tự do tiến hành quảng cáo mà cần phải đi xin giấy phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi thực hiện tiến hành quảng cáo. Nắm bắt được nhu cầu này, công ty tư vấn luật Bravolaw đã đưa ra gói dịch vụ tư vấn trọn gói việc xin giấy phép quảng cáo, giúp khách hàng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình xin các thủ tục hành chính này.

Dịch vụ tư vấn trọn gói Xin giấy phép quảng cáo của Bravolaw đã được hân hạnh phục vụ tới rất nhiều khách hàng từ cá nhân đến doanh nghiệp tổ chức và đều nhận được sự tin tưởng và hài lòng vì quá trình làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất.

Giấy phép quảng cáo là gì

Tất cả các hình thức quảng cáo muốn được giới thiệu và đưa đến công chúng đều phải xét duyệt một cách chặt chẽ, thủ tục tương đối phức tạp. Bao gồm giấy phép kinh doanh và nếu quảng cáo các mặt hàng khác nhau thì cần phải các loại giấy tờ đặc biệt khác nhau như: quảng cáo thuốc cần giấy phép của bộ y tế, quảng cáo thực phẩm cần giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hay quảng cáo trên xe phải tuân theo quy định về kích thước và hình thức khi dán lên xe …

Bạn hãy chọn một hình thức quảng cáo mà bạn cần xin giấy phép :

1.     Giấy phép quảng cáo trên xe.
2.     Giấy phép quảng cáo ngoài trời.
3.     Giấy phép quảng cáo truyền hình.
4.     Giấy phép quảng cáo trên radio.
5.     Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.
6.     Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng.
7.     Giấy phép quảng cáo thuốc.
8.     Giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế.


Nếu có bất cứ thắc mắc nào trong việc tìm hiểu thông tin cho quá trình xin giấy phép quảng cáo cho sản phẩm của bạn. Hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn Bravolaw để được tư vấn miễn phí và được cung cấp các dịch vụ tư vấn luật tốt nhất!

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Các bạn đang có nhu cầu muốn thành lập một doanh nghiệp hay một công ty tư nhân nhưng chưa nắm rõ được các giấy tờ cần thiết để chuẩn bị một bộ hồ sơ đăng kí thành lập doanh nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật. Tuy vậy từ nay các bạn sẽ không còn phải bận tâm về vấn đề này nữa khi Bravolaw sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến các vấn đề mà bạn sẽ gặp phải trong quá trình thành lập một doanh nghiệp.

Đầu tiên các bạn cần tìm hiểu trước các bước để tiến hành thành lập một doanh nghiệp tư nhân dưới đây, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian trước khi tiến hành hỏi đáp các thắc mắc của mình thông qua sự tư vấn của các chuyên viên hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn luật.
Các bước cần tìm hiểu để tiến hành thành lập một doanh nghiệp:1.    Chọn tên cho doanh nghiệp của bạn
Việc chọn một cái tên cho doanh nghiệp là việc đầu tiên bạn cần phải làm, việc chọn ra được một cái tên thật ấn tượng và dễ nhớ sẽ là một việc vô cùng quan trọng bởi vì cái tên của doanh nghiệp của bạn đồng thời sẽ là một dấu ấn thương hiệu cho bạn trong quá trình kinh doanh. Chính vì thế nếu không tạo được một dấu ấn thì việc xây dựng thương hiệu sau này của bạn sẽ gặp vô vàn khó khăn.
Lựa chọn tên cho doanh nghiệp phải đảm bảo những yêu cầu và quy tắc sau: Tên của doanh nghiệp bắt buộc phải không bị trùng hoặc gần giống gây trùng và gây hiểu lầm hoặc nhầm lẫn với những đơn vị khác. Đến với Bravolaw để nhận được những tư vấn tối ưu nhất cho việc thành lập doanh nghiệp của bạn, chúng tôi cũng sẽ giúp bạn kiểm tra được xem cái tên này có hợp lệ hay không.
2.    Chọn loại hình doanh nghiệp mà bạn đang muốn kinh doanh
Hiện nay, ở nước ta có các loại hình doanh nghiệp bao gồm
  • Công ty cổ phần;
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Công ty tư nhân;
  • Công ty hợp danh;
  • Công ty liên doanh nước ngoài.
Để bắt đầu thành lập một doanh nghiệp tư nhân sau khi bạn đã có một cái tên ưng ý bạn sẽ tiến hành lựa chọn loại hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Việc lựa chọn các loại hình doanh nghiệp này sẽ dựa vào số người sẽ tham gia góp vốn và định hướng mà bạn sẽ phát triển doanh nghiệp của mình. Với đội ngũ chuyên viên lâu năm và am hiểu luật công ty tư vấn Bravolaw sẽ giúp bạn tìm được loại hình kinh doanh phù hợp nhất.

3.    Chọn lựa vốn điều lệ
Vốn điều lệ là mức vốn của doanh nghiệp do bạn quyết định, nhà nước sẽ không kiểm tra trừ khi đó là ngành nghề kinh doanh yêu cầu có vốn pháp định. Vốn điều lệ càng cao thì bạn phải đóng thuế môn bài hàng năm càng cao, nhưng lại thể hiện trách nhiệm cao hơn với doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp cũng như người góp vốn.
Việc góp vốn vào doanh nghiệp là do thỏa thuận chung giữa bạn và những người bạn đồng hành, thời gian hoàn thành việc góp vốn cũng như hình thức góp vốn cũng vậy.
4.    Đăng kí ngành nghề kinh doanh
Ngành nghề kinh doanh phải được đăng ký ở mã ngành cấp 4, việc tra cứu cũng như đăng ký mã ngành nghề là do Bravolaw soạn thảo giúp bạn, dựa trên ngành nghề chính mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh, hoàn toàn do bạn quyết định.
Theo luật doanh nghiệp thì ngành nghề đăng ký là không hạn chế số lượng, nhưng khi bạn đăng ký các mã ngành nghề có điều kiện ( bao gồm điều kiện trước và điều kiện sau ) thì bạn cần phải bổ sung cùng hoặc sau các giấy tờ  thỏa mãn mới được kinh doanh các ngành nghề đó, trường hợp doanh nghiệp có mở rộng kinh doanh chưa có mã trong giấy đăng ký kinhdoanh thì bạn cần phải làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
Lưu ý: v tr s doanh nghip là không quan trng, bn có th chn bt k mt đa ch nào hp l là được, không cn phi giy t thuê mượn văn phòng.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về thành lập công ty vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO
Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
Hồ Chí Minh: 17-Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Hotline: 1900 6296

Email: doanhnghiep@bravolaw.vn