Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

Thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi tên công ty nhanh nhất

Khi công ty Thay đổi tên công ty thì doanh nghiệp cần Thay đổi đăng ký kinh doanh. BRAVOLAW luôn thực hiện dịch vụ thay đổi tên công ty một cách nhanh nhất và giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều chi phí. Liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh. BRAVOLAW tư vấn cho doanh nghiệp như sau:

Các bước thay đổi tên , thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Bước 1 : Tra cứu tên công ty, doanh nghiệp dự định thay đổi, sao cho đúng quy định của pháp luật về cách đặt tên công ty, và công ty dự định thay đổi không được trùng và gấy nhầm lẫn với công ty đã có
Bước 2 : Soạn thảo hồ sơ về việc thay đổi tên công ty theo quy định của pháp luật, hồ sơ gồm:
1. Thông báo thay đổi tên công ty, doanh nghiệp

Thay đổi tên, thay đổi đăng ký kinh doanh
Thay đổi tên, thay đổi đăng ký kinh doanh

2. Biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty, doanh nghiệp
3. Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên, Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty; Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi tên công ty
4. Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty dự kiến thay đổi tên
- Hồ sơ nộp tại  phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính
- Lệ phí theo quy định của nhà nước
- Thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ
Bước 3 :Làm thủ tục thay đổi lại con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu khi thay đổi lại tên công ty
Bước 4: Làm thông báo gửi chi cục thuế nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính về việc thay đổi tên công ty .
Bước 5: Khắc dấu tròn công ty và công bố mẫu dấu tại Sở kế hoạch đầu tư.
Liên hệ ngay với BRAVO để được tư vấn: 19006296

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2016

Thay đổi tên công ty tại sở kế hoạch đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi tên công ty khi đó doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ và chuẩn bị các giấy tờ liên quan cần thiết để thực hiện việc thay đổi tên tại Sở kế hoạch đầu tư.

1. Trình tự thực hiện thay đổi tên công ty:

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
a) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);
b) Tên dự kiến thay đổi;
c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Tư vấn thay đổi tên công ty BRAVOLAW
Tư vấn thay đổi tên công ty

2. Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa của Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
- Thời gian thực hiện:
+ 5 ngày có giấy phép mới
+ 4 ngày có con dấu mới


3. Luật sư đại diện thực hiện thay đổi tên công ty:

Khi được khách hàng yêu cầu cung cấp dịch vụ trọn gói về việc thay đổi tên công ty. Luật sư chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng để tiến hành mọi công việc liên quan từ việc tiếp nhận thông tin đến việc nhận các kết quả từ Sở kế hoạch và đầu tư.
Trên đây là mọi thông tin cần thiết liên quan đến thay đổi tên công ty khi tiến hành tại sở kế hoạch và đầu tư.
Liên hệ ngay 1900 6296 để được tư vấn.
link tham khảo:http://www.thaydoigiayphepkinhdoanh.net/thay-doi-dang-ky-kinh-doanh/