Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Tư vấn luật doanh nghiệp qua tổng đài

Tư vấn luật doanhnghiệp qua tổng đài 19006296 của BRAVOLAW luôn tận tâm tận tình tư vấn cho khách hang về các thủ tục vướng mắc của luật doanh nghiệp hiện nya.
Mới đây Luật doanh nghiệp 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 mọi cá nhân tổ chức công ty, doanh nghiệp đều đang bỡ ngỡ không biết nên xử lý hồ sơ thế nào cho đúng pháp luật. Hãy để BRAVOLAW giúp quý khách hiểu rõ hơn về các vấn đề khó khăn thắc măc về luật doanh nghệp. Liên hệ ngay tổng đài tư vấn miễn phsi về Luật doanh nghiệp của chúng tôi 19006296.

Thông qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp 19006296, quý khách hàng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sau khi liên hệ tổng đài và kết nối với luật sư sẽ được tư vấn quy định pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính và các quy định pháp luật khác liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại, cụ thể như sau:
 
Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp
Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp
1.      Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp và các quy định chung về Doanh nghiệp;
-Thành lập công ty(TNHH, Cổ Phần)
-Xin giấy phép kinh doanh
-Tư vấn thuế và các vấn đề liên quan
 -Công bố sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh
2.  Luật sư tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ công ty:

+   Luật sư tư vấn quản trị nội bộ công ty (quy định về sổ đăng ký cổ đông, sổ thành viên, vốn góp, chuyển nhượng vốn chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương …);

+   Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

+   Tư vấn xây dựng quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động…;

+   Tư vấn quy định pháp luật và cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

3   Luật sư tư vấn quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp:

+   Tư vấn quy định và thủ tục thành lập doanh nghiệp (thủ tục thành lập công ty cổ phần, thành lập công ty TNHH, thành lập doanh nghiệp tư nhân, thành lập hộ kinh doanh cá thể…);

+   Luật sư tư vấn quy định và thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp (đăng ký thay đổi tên công ty, thay đổi vốn điều lệ, vốn đầu tư, thay đổi thành viên/cổ đông công ty, thay đổi trụ sở công ty…;

+   Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;

+   Tư vấn quy định và thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp;

+   Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp (điều kiện giải thể, thủ tục thanh lý tài sản, quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp) bao gồm các loại hình doanh nghiệp theo quy định như Công ty cổ phần, Công ty TNHH (1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…;

+   Tư vấn pháp luật thường xuyên và cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.


Tổng  đài tư vấn luật doanh nghiêp 19006296 của chúng tôi luon luôn sẵn sang phục vụ quý khách.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét