Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Các bước để bổ Sung ngành nghề kinh doanh cho công ty mới thành lập

Hiện giờ việc vận dụng đăng ký lĩnh vực, kinh doanh theo mã ngành nghề còn tồn tại rất nhiều những hạn chế do khi thành lập công ty tại Hà Nội kinh doanh (đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong ngành nghề thương mại) sẽ đương đầu với rất nhiều khó khăn bởi vì phải liên tục bổ sung các ngành nghề kinh doanh vì lúc đăng ký mới thường chẳng thể đăng ký hết được.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh sau lúc thành lập công ty là nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong giai đoạn hoạt động kinh doanh nhằm thu hẹp hoặc mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhưng không nằm ngoài mục tiêu tạo thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi sẽ giải đáp nhiệt thành để bạn có được những lĩnh vực phù hợp nhất để đáp ứng cho việc kinh doanh.

1. Thủ tục thay đổi lĩnh vực kinh doanh gồm có:

- Thông tin thay đổi bổ sung lĩnh vực doanh nghiệp.

- Quyết định thay đổi bổ sung ngành nghề tổ chức (Quyết định của chủ tịch Công ty, chủ tịch Hội đồng thành viên chủ tịch Hội đồng Quản trị).

>>>>>Tìm hiểu thêm dịch vụ thành lập công ty tnhh 1 thành viên

- Biên bản họp về thay đổi bổ sung ngành nghề công ty (Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị).

- Bản chính Giấy chứng thực Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

- Các thủ tục khác có can dự

0 nhận xét:

Đăng nhận xét